Odstąpienie od umowy/zwroty

Poniżej znajdziesz najważniejsze informacje dotyczące uprawnienia do zwrotu Produktów.

Robiąc zakupy w Sklepie internetowym Alpaste jako Konsument możesz w terminie 14 dni od dnia otrzymania swojego Zamówienia odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny (zwrócić Produkt).

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od Umowy Sprzedaży, poinformuj nas o swojej decyzji, na przykład przez pismo wysłane pocztą na adres: Rajec Poduchowny 160A, 26-613 Radom, lub pocztą elektroniczną na adres: alpaste@alpaste.pl

Odstępując od Umowy Sprzedaży, skorzystaj z przygotowanego przez nas wzoru formularza odstąpienia od Umowy Sprzedaży – odeślij do nas wypełniony formularz wraz ze zwracanym produktem.

W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedaży zwracamy Ci wszystkie otrzymane od Ciebie płatności, wraz z kosztami dostarczenia Produktu, przy czym w wysokości odpowiadającej najtańszej opcji przesyłki (dostarczenia) dostępnej w Sklepie Internetowym Alpaste. Zwrotu płatności za nieużywany Produkt dokonamy niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Twojej decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od Umowy Sprzedaży. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Ciebie użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziłeś się na inny sposób zwrotu. W każdym przypadku nie poniesiesz żadnych opłat w związku z zwrotem płatności za Produkt.

Informujemy, że możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Prosimy odesłać lub przekazać nam Produkt niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowałeś nas o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży.

Zwróć uwagę na odpowiednie zabezpieczenie Produktu przed uszkodzeniem w przesyłce. Zwracany Produkt nie może nosić znamion użytkowania. Zwracając Produkt ponosisz bezpośrednie koszty zwrotu Produktu. Prosimy o nie przesyłanie do nas przesyłek „za pobraniem” oraz przesyłek na koszt odbiorcy.

Reklamacje towarów zakupionych w sklepie Alpaste

Poniżej znajdziesz najważniejsze informacje dotyczące reklamacji Produktów z tytułu rękojmi.

Jesteśmy zobowiązani do dostarczenia Ci Produktów wolnych od wad. Jeżeli w ciągu 2 lat od wydania Produktu zostanie stwierdzona wada możesz złożyć reklamację (rękojmia). Reklamację możesz przesłać na piśmie na adres Rajec Poduchowny 160A, 26-613 Radom lub pocztą elektroniczną na adres: alpaste@alpaste.pl z dopiskiem „Reklamacja”.

Dla sprawnego przebiegu procedury reklamacyjnej, wskazane jest, aby zgłoszenie reklamacji zawierało w szczególności:
● imię i nazwisko,
● adres do korespondencji, adres poczty elektronicznej, numer telefonu
● datę nabycia towaru,
● rodzaj reklamowanego towaru,
● dokładny opis wady oraz datę jej stwierdzenia,
● Twoje żądanie, a także preferowany przez Ciebie sposób poinformowania o sposobie rozpatrzenia reklamacji (np. za pośrednictwem poczty elektronicznej).

Wraz ze zgłoszeniem reklamacji dostarcz nam wadliwy Produkt oraz dowód jego zakupu.

Zwróć uwagę na odpowiednie zabezpieczenie Produktu przed uszkodzeniem w przesyłce. Prosimy, aby reklamowany Produkt był czysty i suchy.

Pobierz formularz odstąpienia
od umowy Alpaste (.pdf)

Pobierz formularz
reklamacyjny Alpaste(.pdf)